om

leg. Psykolog Sara Karlsson

Som psykolog fortbildar jag mig ständigt och är blivande specialistpsykolog inom psykologisk behandling, psykoterapi.


I det terapeutiska mötet och samtalet med mig är var individs upplevda problematik, dens unika förutsättningar, förhoppningar, utvecklingsmål och personliga styrkor  utgångspunkten. Samtalsterapins utformning med teori och metod är avhängig den dialogen.


Du är välkommen att kontakta mig för individualterapi, parterapi och även för grupp- och organisatoriska uppdrag. Jag samtalar på svenska och engelska.


I det psykologiska samtalet

använder jag mig av specifika metoder som jag är utbildad inom. Dessa utgår från olika terapiinriktningar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Traumabehandling enligt Prolonged Exposure therapy (PE), Existentiell psykoterapi, psykodynamisk terapi (PDT). 


Utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet ifrån primärvård och företagshälsovård. Erfarenhet finns i att arbeta med individer och par, med deras psykiska hälsa, välmående och personliga utveckling. Jag har även erfarenhet av att arbeta med grupper och organisationer, och deras psykosociala miljöer och dynamiker och med konflikthantering.


Jag finns på Kastellgatan 24 i Göteborg,

se Psykologmottagningen Kastellgatan.


Psykolog Göteborg psykoterapi
Skogsväg samtal psykoterapi

Samtalsterapi

kan handla om några samtal eller utgöra en längre kontakt.


Ibland handlar det om att kunna förstå sig själv bättre, hitta sin valda riktning i livet, hitta fram till sina egna medvetna val.  Genom att få en djupare förståelse för vilken prägling till uppfattning om sin egen person, om andra och världen som finns närvarande, kan de medvetna valen och riktningarna i livet bli tydligare.  


Ibland handlar det om att hantera och avhjälpa specifika problem som oro, ångest, nedstämdhet, en känsla av tomhet eller brist på känsla av mening eller tillhörighet.

strand hydda sjö

Tjänster


Individuellt samtal, terapi eller konsultation:

- dagtid, 45 min

- dagtid för arbetssökande, student, pensionär, 45 min

- kväll, efter 17:00, 45 min


vatten parterapi liv

Parterapi


Parterapi handlar om att utveckla en bättre kommunikation, att lättare kunna interagera och samspela med ens partner. I nära relationer knyter vi an, blir sårbara med varandra och med det kan det också kännas svårare i stunder. God kommunikation och förståelse för oss själv och ens partner kan leda till mer konstruktivt agerande i relationellt skav och konflikter, som är en del av att vara nära en annan människa. I parterapeutiska samtal är hur ni kommunicerar och hur ni når fram till varandra kärnan. 

skog växa liv

Tjänster


Parterapi session dag, 60 min

Parterapi session kväll (efter 17:00), 60 min


Inledande parterapi (gemensamt samtal 75 min, varsitt individuellt samtal 45 min, samt återkopplande samtal, 75 min), 4 samtal

Du kontaktar mig lättast via mejlen

om du hellre ringer når du mig på 0733-777477